Nytt tilbud: 3-dagers Kristall healing og rådgivning - hjelper spesielt i stressfulle situasjoner

 

Jeg tilbyr kristall-healing-sessions på tre etterfølgende dager. Det kan enten skje fra fysisk avstand eller på et terapi rom. Jeg velger intuitivt fire kristaller og en kristall-engel som forbinder meg med det som er rundt deg av krefter og utfordringer. Kristallenes energier og vesener støtter meg i å rense energifeltet og sette i gang en prosess i forhold til aktuelle og karmiske problemområder. Etter tredje gang trenger vi å ta en samtale slik at prosessen som er igangsatt kan bevistgjøres og videreføres gjennom eget arbeid.

 

Første gang er gratis. Ved gjenntakelse pris etter avtale.

Ved interesse send meg en melding via face-book, vær så snill.

 

Første gang er gratis. Ved gjenntakelse pris etter avtale.

 

Picture from https://subtlebodyworks.com/reiki-and-crystal-energy/

Engelveiledning /angelreading

Dokumentet du kommer til å få tilsent omfatter ca 12-15 sider. Vær så snill å sende ditt navn og din fødselsdato ved hjelp av nettsidens kontaktskjema. Du vil få ditt engelbudskap i løpet av to uker. Alternativt kan du få en time med personlig englerådgivning. Jeg bor i nærheten av Oslo.

The document of your angel reading will have about 12-15 pages. All I need is your name and date of birth. Please use the website contact form. You will receive your angel reading within two weeks. Alternatively we can arrange a personal counselling meeting. I am living near Oslo. 

Kontakt   

If you should be interested please contact me through this website or through my facebook (mark, click right and choose "Go to."):

https://www.facebook.com/pages/Levmedenglerlivwithangels/1630367043842164?pnref=story

En typisk engleveiledning / a typical angel reading

Det er forskjeller i gjennomføringen av engleveiledninger, men noen typiske skritt er de følgende:

  1. Når du ønsker et hjelpende englebudskap, trenger jeg kun ditt navn og din fødselsdag. Jeg bruker krystaller under prosessen for å understøtte dannelsen av et «hellig rom».
  2. Alternativt kan du avtale et møte. Da har vi en mer direkte kontakt, og vi har anledning til å manifestere englebudskapet gjennom en samtale.
  3. Uansett hvilken måte du velger vender jeg mitt indre blikk mot hele feltet som på en åndelig måte kan fornemmes som utrykk av ditt vesen, i sin skjebne og i sin frihetskraft. Jeg bruker alle de fire typene av clairvoyance: klarhørsel, klarsyn, klarfølelse og klarviten. De to siste er sterkest utviklet hos meg.
  4. Jeg ber englene og dine åndelige veiledere om å få lov å «se» og ber dem om å gi meg slike inntrykk som bringer deg videre akkurat nå. Jeg kan få inntrykk av følelser, farger og former, utfordringer og sjanser. Jeg deler disse inntrykkene med deg ved å skrive dem ned - ellerved å fortelle om de og eventuel gå i samtale. Veldig ofte er mitt første inntrykk et tresifret tall. Det kan virke underlig men jeg har lenge opplevd tallene som innhyllet i spesifikke farger og har et sterkt forhold til deres åndelige betydning..
  5. Etter dette bruker jeg «englekort» som et middel til konkretisering og etterprøving av den informasjonen jeg har tatt imot.
  6. Englebudskapet avsluttes ved en skriftlig eller muntlig sammenfatning, eventuelt kunstnerisk sammenfatning av det som har kommet frem.

The human being as a composition of body, spirit and soul

https://no.pinterest.com/anandaliberato/steiner/

This course will teach you, how to understand the human being through 12 pictures, situations, gestures - related to the human beings body, spirit and soul and their interaction. It can help you understand yourself and others to have this living picture of the trinity withion the human totality. It may also help you to identify what you can do about emotional, spiritual and even bodily needs of yourself and how you may contribute to let other people find what their feelings are trying to tell them about themselves.

Three days with at lest 5 hours a day would be ideal. That would include intellectual work, artistic work, movement and meditations. Whenever at least 6 prople are asking for this course I shall set it up.

I can also give you a short version that would last three hours on one day.

The basis of this course are Rudolf Steiners insights into the human being, many years of meditation and a lot of experience as a teacher and as a "brother in humanity".

If you should be interested please contact me through this website or through my facebook page (mark, click right and choose "Go to."):

https://www.facebook.com/pages/Levmedenglerlivwithangels/1630367043842164?pnref=story

 

Aurarensning / auracleansing

Aurarensning / auracleansing - 8 days, one week - possibly longer

 
Aurarensning er et spirituelt hjelpetiltak. Det løser opp negativ energi og forsyner med ny positiv energi. - Det er frem for alt Gabriels energier som er virksomme. De stråler renselse og forfriskelse inn i hjertet og fra hjertet. Jeg trenger kun navn og fødselsdato. Om du ønsker det kan du skrive noen ord om grunnen for at du ønsker å ta imot hjelp med din aurarensning. Aurarensning starter på en lørdag etter avtale. Det gjennomføres om morgenen eller kvelden til avtalt tidspunkt. 

Aura Cleansing is a spiritual aid. It dissolves negativ energies and supplies you with new positiv energy. All I need is your name and your date of birth. If you wish to do so, you can write a few words about why you are asking for aura-cleansing. Mainly Gabriels energies take effect, strengthening the heart and cleansing the whole aura emanating from there. This is done at a mutually agreed time in the morning or in the evening Aura-cleansing starts on a saturday and is completed on saturday.

If you are interested please contact me through this website or through my facebook page (mark, click right and choose "Go to."): 

https://www.facebook.com/pages/Levmedenglerlivwithangels/1630367043842164?pnref=story

Kontakt